Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘માનવીય સમસ્યાઓ’ Category

કોંગી (ઇન્દિરા નહેરુ કોંગ્રેસ = આઈ.એન.સી. I.N.C.) જીવશે કે નહીં?

કોંગી (ઇન્દિરા નહેરુ કોંગ્રેસ = આઈ.એન.સી. I.N.C.) જીવશે કે નહીં?

કેટલાક મૂર્ધન્યો જેમાં કેટલાક તાજા જન્મેલા છે, કેટલાક કોંગી કટોકટીની આસપાસ જન્મેલા છે અને કેટલાક વાર્ધક્યથી પીડિત છે તેમને આ લેખ ગમશે નહીં. પણ સમયની માંગ છે કે આવું લખવું.

કોંગી (ઇન્દીરાઈ કોંગ્રેસ) એ કોંગ્રેસ નથી.

આ કોંગી ૧૩૩ વર્ષ જુની છે જ નહીં. અને જે કોંગ્રેસે સ્વાતંત્ર્યની લડતમાં ભાગ લીધો હતો તે કોંગ્રેસને હાલની કોંગ્રેસ સાથે સ્નાન સૂતકનો સંબંધ નથી. આ વાત અગાઉ પણ કહેવાઈ ગઈ છે. દુઃખ એ વાતનું છે કે આપણા કેટલાક મૂર્ધન્યો આ સમજતા નથી. સૌથી વધુ દુઃખ તો એ વાતનું છે કે જેઓએ સિદ્ધાંત અને પક્ષની પરિભાષા અને ઐતિકાસિક ઘટનાઓને જાણતાં જાણતાં વાર્ધક્ય (વૃદ્ધાવસ્થા)ને ભેટ્યા છે તેઓ પણ  કોંગીને ૧૩૩ વર્ષ જુના પક્ષ તરીકે ઓળખાવે છે.

CONGRESS WHO FOUGHT FOR FREEDOM

પક્ષ એટલે શું?

આ કોઈ અઘરો પ્રશ્ન નથી કે મૂર્ધન્યો તેનાથી અજાણ હોય. પક્ષ હમેશા તેના વિચારો (સિદ્ધાંતો) થકી ઓળખાય છે. પણ આ પૂરતું નથી. પક્ષ પોતાના વિચારો પ્રમાણેના આચારો ધરાવતો હોય તો વિચારોનું મહત્વ રહે છે. શક્ય છે કે ૧૦૦ પ્રતિશત આચારો તે પક્ષમાટે શક્ય ન હોય પણ તેના આચારોની દિશા તો તે જ હોવી જોઇએ. અને ક્રમશઃ તે દિશામાં તે આગળ જવો જોઇએ. પોતાના સ્થાપિત સિદ્ધાંતોથી તે ઉંધી દિશામાં તો જવો જ ન જોઇએ.

૧૮૮૫ વાળી કોંગ્રેસ ૧૯૧૮માં બદલાઈ ગઈ.

ગાંધીજી ૧૯૧૬-૧૭માં ભારતમાં આવ્યા. કોંગ્રેસ પક્ષમાં પરિવર્તન લાવ્યા. તેમણે કોંગ્રેસમાં કયા સિદ્ધાંતો અપનાવ્યા?

કોંગ્રેસ હિંદ સ્વાતંત્ર્યની લડત ચલાવશે.

કોંગ્રેસ આ લડત અહિંસાના માર્ગે ચલાવશે.

લડતમાં પારદર્શિતા રાખશે,

પક્ષનો સદસ્ય સરકાર અને તેના હોદ્દેદારો કે કોઈના પણ પ્રતિ કટૂતા નહીં રાખે,

લડતના અંગ તરીકે સત્યનો આગ્રહ રાખશે, ચર્ચા માટે ખુલ્લાપણું રાખશે,

પક્ષ દ્વારા સ્થાપિત નિયમોની આચાર સંહિતા પ્રમાણે જ લડત ચલાવશે. જેમકે ઉપવાસ, કાનૂનભંગ, સભા સરઘસ જેવા લડતના શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં તે સરકાર સાથે સંવાદ કરશે, પોતાનો પક્ષ અને હેતુ સમજાવશે, અને જો સરકારનું વલણ સહયોગવાળું હશે, અને સરકાર જો મુદત માગશે તો મુદત આપશે. જો સરકાર જનહિતની માગણીઓ ઉપર સંમત ન થાય તો તે પછી તે લડત માટેની નોટીસ આપશે.

પક્ષના સદસ્ય સજા માટે તૈયાર રહેશે, સજા ભોગવશે અને તે દરમ્યાન પણ કોઈના પ્રત્યે કટૂતા રાખશે નહીં.

પક્ષનો સદસ્ય સ્વાર્થના કામો માટે કદી લડત ચલાવશે નહી. લડતના કેન્દ્રમાં હમેશા સામાન્ય જનહિત જ રહેશે.

સદસ્ય નૈતિકતાના બધા જ નિયમો પાળશે અને જામિન ઉપર જવાની માગણી કરશે નહીં અને સત્યને ખાતર જામિન ઉપર જશે પણ નહીં.

ખાદી અપનાવશે. અને સ્વદેશીનો આગ્રહ રાખશે.

આ ઉપરાંત સામાજિક સુધારના પણ કેટલાક લક્ષ્યો ગાંધીજીએ કોંગ્રેસમાં સામેલ કરેલા,

જ્ઞાતિઓની ઉચ્ચ નીચ પ્રથામાં માનશે નહીં.

સામાજિક વ્યવહારોમાં ઉપયોગીતાને નજર સમક્ષ રખાશે.

દારુ અને વ્યસનોને ત્યાજ્ય ગણશે,

ગૌવંશ હત્યા બંધીનો સમર્થક રહેશે,

અહિંસક સમાજની સ્થાપના માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે.

સર્વધર્મ સમભાવ રાખશે.

ગાંધીજીની કોંગ્રેસ માટે આ બધું જ લખેલું છે. જનસેવક માટે તો આનાથી પણ કઠોર નિયમો છે.    

હવે તમે એક પછી એક નિયમોનો ચકાશો.

૧૯૪૭માંના કોંગ્રેસી સદસ્યોને લો અને તેમને અત્યારના કોંગી સદસ્યને તેની સાથે સરખાવો.

ધારો કે ૧૯૪૭માં ૭૦ ટકા કોંગ્રેસીઓ ઉપરના બધા જ નિયમો પાળતા હતા. જો કે આનાથી ઘણા વધારે કોંગ્રેસીઓ ઉપરના નિયમોને પાળતા હતા. નેતાઓમાં તો ઓછામાં ઓછા ૯૫ % નેતાઓ અતિ શુદ્ધ હતા.

હાલના કોંગીઓને જુઓ. તેઓ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યા છે? સામાન્ય કોંગીઓની વાત જવા દો. કોંગીના ટોચના નેતાઓની જ વાત કરો. તેઓ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યા છે?

હવે જે પક્ષમાં સિદ્ધાંતો જેવું કશું રહ્યું જ ન હોય. સિદ્ધાંતો ફક્ત પોથીના રીંગણા જ રહ્યા હોય. સિદ્ધાંતોનો ખૂલ્લે આમ ભંગ કરતા હોય અને છતાં પણ પોતાને કોંગ્રેસી માનતા હોય. અને વાર્ધ્યક્ય પીડિત મૂર્ધન્યો પણ આ કોંગ્રેસ ને ૧૩૩ વર્ષ જુની કોંગ્રેસ માનવાનો આગ્રહ રાખતા હોય તો આપણે “પક્ષ”ની અધિકૃત પરિભાષાને અવગણી તેને “ધણ” એવું નામ આપવું જોઇએ.

જો આવું કરીએ તો કોંગી પક્ષને ૧૩૩ વર્ષ જુનો પક્ષ કહી ન શકાય, અને જો કહીએ તો તેને ભાષા ઉપર બળાત્કાર જ કહેવાય.

ગાંધીજીની કોંગ્રેસનો એક પણ ગુણ હાલની કોંગીમાં નથી.

ક્યાર થી આવું છે?

જ્યારથી નહેરુએ સરદાર વલ્લભ ભાઈ પટેલને કોમવાદી કહ્યા અને હૈદરાબાદના તેમના આચારને વખોડ્યો ત્યારથી કોંગ્રેસ મરી ગઈ. અને કોંગી જન્મી.

(૧) નહેરુએ સ્વાતંત્ર્યની લડતમા ઠીક ઠીક યોગદાન આપ્યું છે. પણ તેમનું તે યોગદાન પ્રચ્છન્ન રીતે સ્વકેન્દ્રી હતું, જે તે વખતે દૃશ્યમાન ન હતું. શેતાન પણ જો સારું કામ કરે તો તેને તમે વધાવો. એટલે ભલે નહેરુએ સ્વ ને કેન્દ્રમાં રાખી યોગદાન આપ્યું હોય તો પણ તેમને ક્રેડિટ આપો.

(૨) પણ ગાંધીજીએ જોયું કે ઉપરોક્ત કારણથી ઘણા જ નેતાઓ ગાંધીજી ઉપર પોતાની વગ વાપરી સરકારમાં યોગ્ય હોદ્દો આપવા ભલામણ કરવા લાગ્યા હતા. એટલે ગાંધીજીએ કોંગ્રેસનો વિલય કરી દેવાની વાત કરેલી.

કોંગ્રેસનો વિલય કરવો કે નહીં તે એક ચર્ચાને યોગ્ય વિષય છે. સામાજિક ક્રાંતિના સિદ્ધાંતો શાસન કરતા રાજકીય નેતા (પક્ષ) તરફથી આવે તે ગાંધીજીને મંજુર ન હતું. ગાંધીજીની આ વાતને સમજવામાં મૂર્ધન્યોમાં પણ જેઓ મૂર્ધન્યો ગણાય તેમણે પણ ગોથાં ખાધા છે તો સમાચાર માધ્યમોના પીળા પત્રકારોની તો વાત જ શી કરવી?

(૩) નહેરુના ભારતની સંસ્કૃતિ વિષે કયા ખ્યાલો હતા? ગાંધીજીએ કહેલ કે જે ઋષિઓ વેદ અને ઉપનિષદો લખી શક્યા તેઓ યંત્રો પણ બનાવી શક્યા હોત તેની મને શંકા નથી. પણ તેઓ માનવ જાત ઉપર યંત્રો હામી થઈ જાય તેમાં માનતા ન હતા. તેથી તેઓએ પ્રકૃતિ સાથે જીવવાવાળી જીવન પદ્ધતિ અપનાવી. જો કે આ વાત ચર્ચાસ્પદ છે પણ તેને નકારી ન શકાય. નહેરુનું “ડિસ્કવરી ઓફ ઈન્ડિયા” એ ફક્ત પશ્ચિમી ઇતિહાસકારોએ લખેલા ફરેબી ઇતિહાસની નકલ જ છે. જો નહેરુએ શંકરાચાર્યના અદ્વૈતવાદ અને આઈનસ્ટાઈનની યુનીફાઈડ ફીલ્ડ થીએરી વિષે એક પ્રકરણ પાઠવ્યું હોત અને દક્ષિણભારતના સામ્રાજ્યો વિષે વિસ્તૃત વાતો કરી હોત તો એમ કહી શકાત કે તેમણે કશુંક જે અજાણ્યું હતું તે જાણીતું કર્યુ. ફરેબી ઇતિહાસને ધ્વસ્ત કરનારું પુસ્કળ સાહિત્ય અત્યારે “ઓન લાઈન” ઉપલબ્ધ છે. જેમને પોતાના કોશેટામાંથી બહાર આવવું હોય તેમને માટૅ સરળતા થી આવી શકાય એવું છે. નહેરુએ તો એમ કહેલું કે હું આચારે મુસ્લિમ છું, વિચારોમાં ઈસાઈ છું અને જન્મે હિન્દુ છું. વાસ્તવમાં તેઓ આવા હતા કે કેમ તે વિવાદાસ્પદ છે પણ તેમના આવા ઉચ્ચારણો ઘણું બધું કહી જાય છે.

(૪) નહેરુએ ઘણી બધી હિમાલય જેવડી ભૂલો કરેલી. નહેરુએ તેની કબુલાત પણ કરેલી. પણ નહેરુ તેમની ભૂલોના ફળ ભોગવવા તૈયાર ન હતા. તેમના નામને બટ્ટો ન લાગે તે માટે તેઓ “સીન્ડીકેટ” બનાવીને ગયા હતા કે જેથી તેમની અનુગામી તેમની ફરજંદ બને. એક ફરેબી જનતંત્રવાદી, વાસ્તવમાં સરમુખત્યાર અને વંશવાદી હતો. મોદી આ વંશવાદનો વિરોધ કરે તેમાં કશું ખોટું નથી. લોકશાહીમાં વંશવાદ એક રાક્ષસનું કામ કરે છે. એક રાક્ષક મરે તો તેના લોહીના ટીપાંમાંથી અનેક રાક્ષસો ઉત્પન્ન થાય તેમ આ રાક્ષસે (કોંગી પક્ષે) તો તેનાથી પણ ઉપરવટ જઈ પોતાના જીવતાં જ અનેક વંશવાદી પક્ષો ઉત્પન્ન કર્યા છે. આપણા મૂર્ધન્યો આ વંશવાદી ફરજંદોની ભાટાઈ કરે છે.

(૫) વાસ્તવમાં જોઇએ તો મોરારજી દેસાઈવાળી કોંગ્રેસ (સંસ્થા), મૂળ કોંગ્રેસની વધુ નજીક હતી. પણ મોરારજી દેસાઈએ ૧૯૮૦માં સક્રીય રાજકારણમાંથી વિદાઈ લીધી એટલે તે કોંગ્રેસના સદસ્યો સાગમટે કોંગીમાં ભળી ગયા. અમદાવાદના મેયર કૃષ્ણવદન જોષી જેવા પણ કોંગીમાં ભળી ગયા તે વિધીની વક્રતા છે. આથી વધુ કમનસીબી બીજી કઈ હોઈ શકે? ન્યાયપાલિકાએ ૧૯૬૯ના કેસનો ચૂકાદો ૧૯૮૧માં આપ્યો, જે અર્થ હીન હતો.

(૬) દારુ બંધી કે ગૌવંશ હત્યા બંધી કે અહિંસક સમાજની દિશામાં જવા માટે કોંગીએ કોઈ સકારાત્મક પગલાં લીધાં છે ખરા? ના જી. એક વાત તો ચોક્કસ જ છે કે તેનાથી વિરુદ્ધ દિશાના અને તેને વિરુદ્ધની વાતને પ્રોત્સાહન આપવાના અનેક પગલાં લીધાં છે. જો તમે આ વાત ન જાણતા હો તો કહો.

(૭) સમાજ સેવા માટે સત્તા પ્રાપ્ત કરવી કે નહીં તે ચર્ચાસ્પદ વિષય છે. પણ ધારો કે તમારે સત્તા પ્રાપ્ત કરવી છે તો તમારે તે માટે બંધારણીય માર્ગે જવું જોઇએ. સત્તા માટે ગેરબંધારણીય માર્ગે જવું અને પછી કોર્ટ તમને ગેરલાયક ઠેરવે એટલે તમારા વિરોધી નેતાઓને અને લોકોને જેલમાં ઠોકી દેવા એ ક્યાંનો ન્યાય છે? એક બાજુ એમ કહે છે કે “હમારા ધ્યેય સબસે નમ્ર વ્યવહાર” (કટોકટીનું પોસ્ટર) અને વાસ્તવમાં અનેક નિર્દોષ લોકો જેલમાં હોય. તે જ વંશના ફરજંદો વળી એમ બોલે કે “હમ દેંગે ન્યાય” …  જુઠ્ઠું બોલવુ જેની ઓળખ છે અને અવારનવાર જુઠ્ઠું બોલીને તેને કોંગીઓ સિદ્ધ થયેલું ઠેરવવામાં માને છે.  “તેઓ ધિક્કાર ફેલાવે છે, અમે પ્રેમ કરીએ છીએ” એમ રાહુલ અને સોનિયા બોલે છે. અને બીજી બાજુ “મોદીને બેગમેં કરોડોં રુપયે લેકર અનિલ અંબાણીકો દે દીયે. મોદીજીને ૫૦૦૦ કરોડ એકડ જમીન અંબાણીકો દાનમેં દે દી…. અબ તો નરેન્દ્ર મોદીકી ચોરીકા સમર્થન કોર્ટને ભી કિયા હૈ …” અને આ રાહુલ ગાંધીની બહેન પ્રિયંકા (જેની અદાઓ ઉપર આપણા કાન્તિભાઈ ફીદા છે અને તેના જેવી માસુમ વડા પ્રાધાન ની જનતા રાહ જુએ છે) પોતે બોલે છે “ચોકીદાર” અને સામે રહેલા બાળકો પાસે બોલાવે છે  કે બોલો  “ચોર હૈ” અને કુદરતે બનાવેલા આ માસુમ બાળકો  બોલે છે “ચોર હૈ” … આમ “ચોકિદાર … ચોર હૈ” ના નારાઓ ચગાવે છે. આપણા કાન્તિભાઈને આ પ્રિયંકાના નારાઓ સંભળાયા નહી એટલે તેમણે બેધડક કહ્યું “પ્રિયંકા હમેશા સુષ્ઠુ સુષ્ઠુ જ બોલે છે.” ક્યા બાત હૈ!!

KONGI FOR FAMILY

(Thanks to Cartoonist)

(૮) જો રાહુલ-સોનિયા ગેંગે જામિન ન માગ્યા હોત તો શું થાત? તો ચોક્કસ મૂળ કોંગ્રેસનો એક ગુણ તો તેમનામાં ગણાત જ. તેઓ જેલમાં રહીને પણ તેમની હાર ને નાની કરી શક્યા હોત.

(૯) ભારતના મૂર્ધન્યોએ જો કોંગ્રેસ ઉર્ફે કોંગીને જીવાડવી હોય તો તેમણે શું કરવું જોઇએ?

“નરેન્દ્ર મોદી આર્થિક અને સમાજિક ક્ષેત્રે નિસ્ફળ ગયા છે” એ મુદ્દાની ઉપર માથું પછાડવાને બદલે રાહુલ ગેંગને જામિન ન માગવાની અને જેલમાં જવાની સલાહ આપવા જેવી હતી.

(૧૦) ભારતના મૂર્ધન્યોએ પોતાની શક્તિઓ ક્યાં ખર્ચી?

(૧૦.૧) ભારતને સબળ વિરોધપક્ષની જરુર છે.

(૧૦.૨) પ્રચંડ બહુમતિ પક્ષને બે લગામ બનાવે છે,

(૧૦.૩) પ્રચંડ બહુમતિ વાળો નેતા આપખુદ બને છે,

(૧૦.૪) ગઠબંધન વાળી સરકારો પ્રચંડ બહુમત વાળી સરકારો કરતાં સારું કામ કરે છે,

(૧૦.૫) આજના મહા ગઠબંધન અને ૧૯૭૭નું ઇન્દિરા સામેનું ગઠબંધન એક સમાન છે.

(૧૦.૬) નરેન્દ્ર મોદી માટે શબ્દકોષના જે કોઈ ખરાબ વિશેષણના શબ્દો હોય તે નરેન્દ્ર મોદી માટે વાપરો.

અને આ નરબંકા રાહુલભાઈ કે જેનાથી અધધ ફરેબી મૂર્ધન્યો સહેતુક આફ્રિન છે તે રાહુલભાઈ કહે છે કે કોંગ્રેસ એક વિચાર છે. આ તે કેવી અર્થહીન ફિલોસોફીકલ ઉક્તિ છે જે ફક્ત વાણીવિલાસની જ ગરજ સારે છે. જો વિચાર નો અર્થ સિદ્ધાંત કહીએ અને સિદ્ધાંત જે આચારમાં મૂકાયો હોય તો તે આચાર કેવો છે તે નીચે જુઓ. જ્યાં રાહુલભાઈ ધન્ય ધન્ય છે.

MOTILAL VOHRA

એવું બની શકે કે, કાલે જો ભારતની આર્થિક અને સમાજિક સ્થિતિ નરેન્દ્ર મોદી ઉજ્જ્વળ કરવામાં સફળ બને તો આ જ મુર્ધન્યો એમ કહીને પોતાનો બચાવ કરશે કે અમે મોદીને સરમુખત્યાર બનતા રોક્યો હતો. કોંગ્રેસને જીવતી રાખવામાં અમારો હેતુ તો સબળ વિરોધ પક્ષ બનાવવાનો જ હતો જેથી ભારતનું જનતંત્ર જીવિત રહી શકે.

હાજી. આવો દંભ કરવો આપણા મૂર્ધન્યો માટે અજાણ્યો અને અસંભવ નથી. આવો દંભ કરવામાં તો તેઓ કોંગીના મોટા ભાઈની ગરજ સારે છે. કોંગી નેતાઓ કહે છે જ ને અમે ભારતમાં લોકશાહી જીવતી રાખી છે. તેઓ ભૂલી જાય છે કે ભારતની લોકશાહી ના મૂળમાં મહાત્મા ગાધીએ વ્યાપક રીતે બનાવેલ કોંગ્રેસનું વ્યાપક સંગઠન હતું, જેનો લાભ નહેરુ એ લીધો છે. ઇન્દિરાએ તેને તહસ નહસ કરી નાખ્યું. ત્યારથી કોંગીનું નામુ નંખાઈ ગયું છે.

 હરિ અનંતો હરિ લીલા અનંતા

 હાજી. હરિ અનંતો હરિ લીલા અનંતા. તેજ રીતે રાક્ષસો પણ અનંત છે અને તેમની માયા પણ અનંત છે. પણ આ રાક્ષસોની લીલા પણ હરિ લીલામાં જ આવી જાય. માટે સુજ્ઞ જનોએ બોલીને બફાટ ન કરવો. જો ટકલો કામ ન કરતો હોય તો પ્રેક્ષક બની જોયા કરવું.

મૂર્ધન્યોએ વિપક્ષની ચિંતા કરવી નહીં. સબળ વિપક્ષ આપ મેળે જ ઉત્પન્ન થશે. રામનો વિકલ્પ રાવણ ન હોઈ શકે. રાવણ તો એક પ્રતિક છે. વાસ્તવમાં તો  પૃથ્વિરાજ ચૌહાણનો વિકલ્પ મહમ્મદ ઘોરી ન હોઈ શકે.

શિરીષ મોહનલાલ મહાશંકર દવે

 

Advertisements

Read Full Post »

REVOLUTION IN TELECOMMUNICATION IN INDIA-2

False Credit to Rajiv and Pitroda

In last Chapter we have seen that how the performance of Ahmedabad Telephone District was improved. But this was not applicable to all the other cities. Manual Exchanges were working at most of the towns and big villages. These telephone exchanges have problems of late answering by operators, rude behavior over of operators and abnormal delay in putting through the trunk calls, over and above the problems of shortage of spare parts.

In very few big villages, 50 Lines MAX III were working. A MAX III is a small 50 line auto exchange (Step by step, Line Finder Type). The capacity can be increased by adding one more 50 line unit.

The problem of shortage of telephone instruments, shortage of lines and wire, shortage of underground cables, shortage of their accessories … was prevailing from the very beginning.

It was planned to replace all the CB Manual Exchanges, by MAX II (Line Finder Type) in 1967. But preparing projects, justifying project … the speed was like a snail. It was all horrible.

Everybody cannot be like T. H. Chaudhary. But in 1971-72 Bahuguna formed a committee as to how to improve telecommunication services. The name of the committee was Sarin Committee. The committee arranged to take observation through test calls everywhere.

CONFERENCE OF ENGINEERS

As usual a circular was sent to all the Heads of the Circles, to forward their suggestions.

We will talk about Telephone Exchange systems only.

  1. H. Chaudhary called a meeting of all the Engineers of the Ahmedabad Telephone District.

It must be noted that in general, no government servant knows anything other than the section where he works. The Government servant keep himself busy in day to day problems, and/or sometimes how to make money wherever there is a scope.

IT WAS BEYOND DOUBT THAT MANUAL EXCHANGES WERE OUT OF DATE

We, the normal engineers were capable to think of two options.

(1) Go for Strowger system,

i.e. step by step switching by using Electromagnetic mechanical system.

Or

(2) Go for Cross Bar system (which is a common control system).

.A 5000/6000 line Strowger Exchange needs a very big Switch Room. Say 30’x40’ with a height above 16’.

.Two to three 5000+ Ampere Hour 50V DC, Chargeable Battery sets. A battery set, is consisting 24 Lead Acid type secondary cells connected in series to make it to 50V. The telephone exchanges work on 50Volts DC. Each cell has 2.15 Volts in fully charged condition.

.Two to three AC to DC conversion Motor Generator sets to trickle Charge the battery on float, and to charge batteries fully at regular interval under specified routine maintenance.

.A very big Air Conditioning plant for a very big switch room.

The standard time to complete the installation was 1 ½ to 2 years.

As for Crossbar telephone exchanges:

.The room size is to be the same as that of Strowger Telephone Exchange, but capacity can be doubled in the same size. Installation would take one and a half year.

.Power consumption would also be the comparable to that of the Strowger Telephone Exchange.

What did happen in the conference?

In the aforesaid conference we were discussing simply Cross-bar versus Strowger. But to adopt strowger system for National and International Dialing was not practicable. This was because every stage was prone to fail a call. Cross bar system was preferable.

There existed other generation systems too in the world. But it is a matter of research, as to why the attention was not drawn to the ministry of telegraphs (communication) about its availability.

The reason could be as under:

STORY OF Electronic Exchange (Analog) in New Delhi

There was an Electronic Exchange (Analog type) in New Delhi at the Connaught place. A stand–by MAX-II type exchange was provided with the electronic telephone exchange. This is because the electronic exchange was failing very frequently. There were change-over switches at the MDF. MDF is the Main Distribution Frame. It has two sides. One is named as Line Side. Other is named as Equipment Side. In a subscriber’s premise two wires runs from subscriber’s instrument, through house wiring to overhead wires to Distribution Box. Then it runs through under ground distribution cable upto Pillar, then runs through underground secondary cable to Cabinet, then through primary underground cable to the terminal point on line side of MDF. Then the subsciber’s 2wire line is taken to equipment side through jumper wires. Then through switch board cables it is taken to subscriber’s line circuit.

Now here in Connaught Place electronic telephone exchange whenever the electronic exchange goes out of order, the technicians would manually change over the subscribers’ lines from electronic exchange to MAX-II type exchange.

Can we not go for a developed imported telephone switching system?

Answer was probably No.

The probable reason was, “what would be the fate of our products?” Indian Telephone Industries was manufacturing Telephone systems. Pentaconta (?) was its Crossbar manufacture. It was not able to meet the demand. Decade old waiting list was existing. This caused Government to tempt to introduce a lot of categories in the waiting list to meet with the urgent demands. This was turned into  increase of corruption. It is a long story. We will not discuss it.

There was a change in Telecom policy in 1977:

Janata Party Government sworn-in. George Fernandez was the Communication Minister. He re-initiated the reforms in telecommunication which were previously initiated by Bahuguna..

What was the policy of Indira Government?

Indira Government had ordered cross bar exchanges, manufactured by Belgium.  Whereas in the developed and developing nations, crossbar exchanges were getting scrapped, and India was importing crossbar exchanges. It was not only Belgium, but we had imported C-400 and NEC (NEC is also a c-400 type telephone system a further developed Crossbar exchange) from Japan, whereas Japan itself was crapping its crossbar exchanges.

Fernandez did not canceled the orders placed by Indira Government. But he initiated Global Tender for Digital Electronic Telephone Exchange with transfer of technology.

We must understand that the developed countries are not as white as a day. We have to be very careful while framing the specifications. There was a vast variation in the rate per line quoted by the countries.

India has a unique culture on “calling rate” and a “call duration”.

Janata Party Government was collapsed under the greed of power of Chaudhary Charan Singh.

Indira Gandhi taken over the rein. She finalized the tender in favor of France, with a transfer of technology. This was happened somewhere in 1980-81. Orders were placed.

It was E10B type Telephone Exchange?

It is working on the SPC system. i.e. Stored Programmed Control. Everything through Printed Card Boards. Everything is made of IC (Integrated Circuits) .

E10B where E stands for Electronic, 10 is a system and B is the version.

What is special in E10B?

It was a digital Electronic Exchange system. Time multiplexing  time sharing.

One Time Frame is made of 120 millisecond. 32 subscribers accommodated in each “time frame”. 16 bit voice segment to carry the intelligence of a subscriber’s sound. The basic time was nearly 3 nanoseconds. This was considered one of the moderately advanced systems at that time.

The deal was a (semi) Government to Government deal. The Government to Government deals are generally better because in such cases even if the rates are higher, the diplomacy can be utilized in relation between the two governments when needed.

The standard time for a 10000 line E10BTelephone Exchange installation, was 11 months.

The space needed is 25’x25’ with a normal height.

The same space can accommodate upto 30000 lines.

The power consumption was, 300Ampere to a maximum.

The first E10B exchange was to be installed by a French Team in Worli (Bombay) . Since this was a first digital type telephone exchange, the French team took nearly 15 months to complete the physical installation and clear from Acceptance Testing for commissioning.

Department of Telecommunication had sent four teams consisting 12 engineers in each team for training in France in the beginning of 1983. Two teams for installation and two teams for maintenance of E10B telephone exchanges.

04 A group photo of Team 1 & 2 of E10B installation

Theoretical training was imparted in Paris in CCIT. And practical training was imparted in the CIT Alcatel at Treguier (a village near Lannion) where there was a factory manufacturing E10 Telephone Exchanges. All this was done in 1983.

04 A group photo of Team 1 & 2 of E10B installation

TWO TEAMS OF INSTALLATION GROUP PHOTO PARIS

The receipt of the material was commenced in 1982 and the installation was commenced by the French Team in the beginning of 1983 or even earlier.

At this moment of time, there was neither Rajiv Gandhi nor Pitroda, on any horizon of India.06 Class room of Team 2

CLASS ROOM IN CCIT PARIS

By the time the French team completed the First Digital E10B Telephone exchange at Bombay viz. Worli-III in 1983-84, our Indian Engineers had already commenced the installation of other E10B Exchanges at other places e.g. Ahmedabad (Railwaypura), Delhi, Madras and Calcutta.

Soon after the completion of the installation and the acceptance testing (A/T), the installation of E10B telephone exchanges started in other places of Bombay and at many other big cities. e.g. Andheri West, Marol, Ghatkopar, Cooperage … Pune

03 A working table of an engineer02 Operation and Maintenance Room (O & M)

OPERATION AND MAINTENANCE ROOM KHAR -III

Our Engineers used to complete the installation of E10B Telephone Exchanges even within 6 months against the French Scheduled time of 11 months.

01 our total local team for Khar-III E10B installation.

KHAR -III MUMBAI INSTALLATION TEAM

Pitroda came on the screen of telecom, when Rajiv Gandhi took the rein. The contribution of Pitroda is controversial and minor. He had designed C-DOT Telephone Exchange system which was a small telephone exchange system of 128 lines to 512 lines, capable to work with Main Telephone Exchange as a Satellite telephone exchange. A lot mini-transmission towers were installed in villages. There is a rumor that many of the towers were ghost towers. Nobody knows how many towers were installed and commissioned and how many towers physically existed and or worked till 1998.

The seeds of telecom revolution were buried by Bahuguna by planning and put to work a lot Regional Telecom Training Centers in nearly every Circle, to step up the knowledge of Engineers. The Janata Party government grew the tree by providing infrastructure viz. “Advance Level Telecom Center Gaziabad in 1977-78, and floating Global Tender for digital Electronic Telephone exchange system. It had also relaxed restrictions on productions. Many power plant factories came up like Keltron, Maltron, Uptron … for manufacturing static rectifiers to replace motor-generator sets.   

The Great decision was taken by Narasinha Rao to introduce privatization in providing telecom services.

Actually DoT could have defeated private service providers because the DoT had a very good skilled man-power and infrastructure. But top officers were either lazy or/and corrupted or/and had no foresight or/and no wisdom or/and no determination. Actually all these qualities they are supposed to have by virtue of their posting. They are absorbed after competitive selection and training before they are posted in the field. They are supposed to be monitored for these qualities.

In short, the story of giving credit to Rajiv Gandhi and Sam Pitroda for the revolution in telecommunication is a false story.

Shirish M. Dave

Read Full Post »

REVOLUTION IN TELECOMMUNICATION IN INDIA

False Credit to Rajiv and Pitroda

Recall “Mr. Clean” awarded to Rajiv Gandhi, just for nothing visible

There are many more stories of fake attribution to progenies of Indira Nehru Congress dynasty.

We all know very well, that on the date of invitation call made by the then President of India to Rajiv Gandhi, to swear in, as the PM, Rajiv Gandhi proved his immorality by accepting the same. It was known to Rajiv Gandhi that the President of India, had not followed the constituted procedure required to be adopted, before asking a person to swear in as the PM.

Rajiv Gandhi could have refused to swear in. He could have requested the President to wait till the procedure gets completed.  The acceptance of PM-ship was the first indication of immorality of Rajiv Gandhi. By virtue of a Nehruvian we for the time being ignore this. But the pity is with the learned journalist who ignored this, and not only this, but they labeled Rajiv Gandhi “Mr. Clean”. This was the logical level of our learned people of India.

We are going to talk on a different story formulated by media. This is the Fake story of Telecommunication Revolution in India brought by Rajiv Gandhi and Pitroda. The same SAM PITRODA who is on bail.

What was the real story of Revolution in Telecommunication in India?

Congis had suppressed the development in all the fields. This applies to Telecommunication too.

It was the Post & Telegraph Department.

TELEPHONE REVOLUTION 01

Postal Section was OK. But the Telegraph section was corrupted because it contained Telephone connections too.

 We will cut short.

Leave aside the waiting period for getting a telephone connection, which was more than 10 years. To have a telephone connection at home was a big luxury. There was no vison till 1972.

When I joined P&T in 1964-65, the coaxial cable and electromechanical automatic telephone exchange system was considered modern in India.

Let us have a brief idea about telephone and transmission systems.

Telephone systems

(1) Magnato System

Single wire or double wire Magneto system where a battery (a battery cell) was provided at subscriber’s premise. He has to invite the attention of the telephone operator of Telephone Exchange by moving hand generator associated with telephone instrument. The subscriber’s line would appear as a jack associated with a drop-indicator which falls due to vibration of the notch attached with the drop-indicator’s cover.  Then the operator will insert the answering plug of the cord and would say “Number please” the subscriber will say the called party phone number. Then operator will connect the calling cord plug in the called party’s line jack. Restore the drop-indicator. On completion of the communication the calling party just move the generator to fall the indicator. The operator will disconnect both the plugs of the cords, and restore the drop indicator.

(2) CB Non Multiple and CB Multiple

CB means Central Battery. Central battery is a 50V Battery, provided centrally. i.e. the Battery is provided in the Telephone Exchange. The capacity of the battery ranges from 100 Ampere Hours to 5000 Ampere Hours (AH). The battery is provided to have non-break telephone services. It must take the load for 24 hours in case the main electrical supply fails. CB Non-Multiple means the subscriber line appears only at single place on the operator’s board. On one board 100 subscribers’ lines jack and associated lamp would appear. As for CB Multiple the operator’s board will have two fields. One is answering field where subscriber’s line will be terminated on a jack associated with a calling lamp indicator. Above the answering field, called subscribers’ lines are terminated. One operator board has, 100 subscribers for answering. But the operator can have access to all 400 hundred subscribers’ on calling field (subscribers to be called). There are some local junction jacks to extend the subscriber, to the concern board where called subscriber would have been terminated, when the called subscriber is more than two boards away. i.e. the capacity of exchange is more than 500 lines.

These were all out dated systems of telephone exchanges but they were working in India till 1972 and thereafter too in most places of India.

Till 1965 X-bar (Cross-bar) exchanges were not developed in large scale in India. Electro-mechanical (strowger) type telephone exchanges were considered modern till 1973-74. The Electro-mechanical exchanges consist of Uni-selector (an electro mechanical switching module who extends calling subscriber and hunts to select a free first group selector. The first group selectors provides dial tone to subscriber. Then subscriber dials first digit. Depending upon the first digit which could be 1, 2, … 8, 9, and 0 (zero means 10), the first group selector takes  vertical steps and then hunts with horizontal rotary motion on horizontal connection strips of banks, and stops at free 2nd group selector. This second group selector also acts similarly and hunts for 3rd group selectors. Ultimately the 3rd or fourth group selector depending upon numbering scheme of the city hunts for Final Group selector. This selector responds to last two digits to finally land on the called subscriber line. A subscriber’s line is available individually on an incoming side of a  Uni-selector, and on an outgoing side of final selector contact bank depending upon its last two digits. Final selectors provides ringing current to called subscriber and ring back tone to calling subscriber. It also extends metering pulse to subscriber’s meter.

In the step by step system if one faulty selector is picked up, under the process of a call, the call fails. If all the first group selectors are engaged or a faulty first group selector is picked up, then subscriber may get no tone or permanent dial tone. This system needs a lot of maintenance and cleanliness. In a multi-exchange area the chance of failing a call is much more.

In 1965 there were only four cities in Gujarat which were having Auto Exchange step by step system.

Ahmedabad had 4 main exchanges (1000+ lines= MAX I ) and one line finder type step by step MAX-II) in 1965. Surat, Vadodara had one MAXI each. Rajkot, Surendranagar, Jamnagar, Junagadh had CB multiple exchange. Bhavnagar too had CB multiple. Auto Exchange installation work was under progress.

P&T Gujarat circle had, one post Master General and one Director of telegraphs.  Ahmedabad had less than 13000 telephone connection. Ahmedabad was separated from Gujarat Circle and it was made a separate Telephone District in 1969-70. Population of Ahmedabad was nearly 8 to 10 lakh. Less than 2% persons had telephone connections.

Now let us go back to pre-independence period, and we will take the example of Bhavnagar kingdom.

The Maharaja Krishna Kumar Sinh had provided a PCO to each village of his kingdom. Bhavnagar had old type line finder type step by step auto Telephone Exchange, at Ghogha Gate. All subscribers line were underground upto to the subscribers premise. After independence the telephone exchange caught fire. The auto exchange was replaced by CB Multiple. There were lot of theft cases of copper wire running Telegraph line and  village PCO. Many PCO were closed down in villages. Copper wire were replaced by Galvanized Iron Wire gradually after each theft. This was the symptoms of bad management of P&T.

The complaints were of multiple types. Shortage of spare parts of telephone instrument and telephone exchange systems, operator answers with a prolonged delay on the plea of heavy traffic or not getting calling signal, permanent dial tone or no dial tone, No Tone after dialing.

What was the story of Ahmedabad?

In 1971 a Union team (An Observation Team sent from New Delhi by the Ministry) came to Ahmedabad. The team made several and sufficient Test Calls).

The team observed 30% failure in the same telephone exchange calls,

60% failure for one telephone exchange subscriber’s call to other exchange subscriber’s number,

90+ % call failure to subscriber’s dialing to other city (Delhi and Baroda) calls. This means anarchy in the communication system management. Telecommunication was a monopoly of the government.

The then General Manager (of Director-level, called TDM i.e. Telephone District Manager) said and suggested “I do not have expert Telecommunication Engineers. Please provide me some experts on deputation.”

Some experts were deputed in Ahmedabad. After few months again the observation Team came and made Test Calls as done previously. But they found no change.

The TDM (Telephone District Manager) was transferred. A new TDM was posted in Ahmedabad Telephone District. He was Mr. T.H. Chaudhary.

T H Chaudhary

T. H. CHAUDHARY THE GREAT

T.H. Chaudhary was expert in all type of management and public relations too. He had good innovative ideas and extraordinary foresight.

First of all T. H. Chaudhary discussed with Engineers.

Which are the cadres fall under engineering staff?

Technicians (Mechanics), Junior Engineers (Engineering Supervisors the last non-gazetted cadre), Assistant Engineer, Divisional Engineer.  Assistant Engineers were the promotees of Junior Engineers and  some where ITS (direct recruits of Indian Telegraph Services holding the Assistant Engineer post for four years to have field experience) Above Junior Engineers, all others were considered Boss, and acting mainly as boss with some exceptions. Junior Engineers were considered back-bone of telephone exchange systems.

T.H. Chaudhary found most Assistant Engineer useless. He gave importance to Junior Engineers and made them Officer In Charge of their section. He gave them full liberty to solve their problem which was mainly shortage of spare parts of the system. The junior engineers and technicians managed to purchase spare parts locally because that expertize was available in Ahmedabad.

The Junior Engineers showed the results.

The observation team came again and made a lot observation calls.

Local Exchange call failure observed less than 1%. Permissible standard is 2% failure.

One Exchange to another Exchange call failure was less than 2% and STD call failure was no failure up to the last point of Ahmedabad. Raipur Gate Exchange was having 0% call failure. It was top in all over India.

But the condition of other cities in India remained the same. Because everybody cannot be T.H. Chaudhary just like everybody cannot be Narendra Modi.

As for outdoor staff T H Chaudhary concentrated on permanent house wiring and routine maintenance of line and wires and cable. T H Chaudhary upgraded Ahmedabad to major Telephone District.

Real story of Revolution in Telecommunication starts in 1973.

Who initiated revolution?

It was Hemvati Nandan Bahuguna. Unfortunately Bahugunaa was taking the credit himself, instead giving it to Indira Gandhi. Indira Gandhi removed him.

There was unrest in India against Indira Gandhi under the leadership of Jai Prakash Narain. Till 1977 everything was standstill.

(Continued)

Shirish M. Dave

Read Full Post »

हमे परिवर्तन नहीं चाहिये. “जैसे थे” वाली ही परिस्थिति रक्खो” मूर्धन्याः उचुः – २

कोई भी मनुष्य आम कोटिका हो सकता है, युग पुरुषसे ले कर वर्तमान शिर्ष नेता की संतान या तो खुद नेता भी आम कोटिका हो सकता है.

“आम कोटिका मनुष्य” की पहेचान क्या है?

clueless

(कार्टुनीस्टका धन्यवाद)

जो व्यक्ति आम विचार प्रवाहमें बह जाता है, या,

जो व्यक्ति पूर्वग्रह का त्याग नहीं कर सकता,

जो व्यक्ति विवेकशीलतासे सोच नहीं सकता,

जिस व्यक्तिमें प्रमाण सुनिश्चित करके तुलना करनेकी क्षमता नही,

जिस व्यक्तिमें संदर्भ समज़नेकी क्षमता नहीं,

जिस व्यक्तिमें सामाजिक बुराईयोंसे (अनीतिमत्तासे) लडनेकी क्षमता नहीं,

जिस व्यक्तिमें अनीतिमत्ताको समज़नेकी क्षमता नहीं.

इन सभी गुणोंको, यदि एक ही वाक्यमें कहेना है तो, जिसमें समाजके लिये सापेक्षमें क्या श्रेय है वह समज़ने की क्षमता नहीं वह आम कोटिका व्यक्ति है. जो व्यक्ति स्वयं अपनेको आम कोटिका समज़े वह आम कोटिसे थोडा उपर है. क्यों कि वह व्यक्ति जिस विषयमें उसका ज्ञान नहीं, उसमें वह चंचूपात नहीं करता है.

हमारे कई मूर्धन्य आम कोटिके है.

प्रवर्तन मान समयमें देशके मूर्धन्य तीन प्रकारमें विभाजित है.

(१) मोदीके पक्षमें

(२) मोदीके विरुद्ध

(३) तटस्थ.

मोदीके पक्षमें है वे लोग, यदि हम कहें कि वे देश हितमें सोच रहे है, तो वह प्रवर्तमान स्थितिमें, सही है. लेकिन बादमें इनमेंसे कई लोगोंको बदलना पडेगा. इनमें मुस्लिम-फोबिया पीडित लोग और महात्मा गांधी-फोबिया पीडित लोग आते है. इसकी चर्चा हम करेंगे नहीं. लेकिन इन लोगोंका लाभ कोंगी प्रचूर मात्रामें लेती है.

मोदी का प्रतिभाव

कोंगीनेतागण स्वकेन्द्री और भ्रष्ट है. यह बात स्वयं सिद्ध है. यदि किसीको शंका है तो अवश्य इस लेखका प्रतिभाव दें.

कोंगीको आप स्वातंत्र्यका आंदोलन चलानेवाली कोंग्रेस नहीं कह सकते. क्यों कि वह कोग्रेस साधन शुद्धिमें मानती थी. और १९४८के पश्चात्य कालकी कोंग्रेस (कोंगी) साधन शुद्धिमें तनिक भी मानती नहीं है. कोंगीके नेताओंकी कार्यसूचिके ऐतिहसिक दस्तावेज यही बोलते है.

आतंकवादके साथ कोंगीयोंका मेलमिलाप या तो सोफ्ट कोर्नर, कोंगीयोंका कोमवाद और जातिवादको उत्तेजन, मोदीके प्रति कोंगीयोंकी निम्न स्तरकी सोच, कोंगीयोंका मीथ्या वाणीविलास … ये सब दृष्यमान है. कुछ मुस्लिम नेताओंकी सोच जैसे हिन्दुके विरुद्ध है उसी प्रकार इन कोंगीयोंकी सोच भी खूले आम विकृत है.

कोंगीयोंको की तो हम अवगणना कर सकते है. क्यों कि यह कोई नयी बात नहीं है. लेकिन मूर्धन्य लोग जो अपनेको तटस्थ मानते है वे भी प्रमाणकी तुलना किये बिना केवल एक दिशामें ही लिखते है.

साध्वी प्रज्ञा के उपर कोंगी सरकारने जो असीम अत्याचार करवाया वे हर नापदंडसे और निरपेक्षतासे घृणास्पद है. उसको पढके हर सद्‌व्यक्ति का खून उबल सकता है. साध्वी प्रज्ञाके उपर किये गये अत्याचार किससे प्रेरित थे. इस बात पर एक विशेष जाँच टीमका गठन करना चाहिये. और संबंधित हर पूलिसका, अफसरका और सियासती नेताओंकी पूछताछ होनी चाहिये.

यदि ऐसा नहीं होगा तो इन्दिरा गांधीकी तरह हर कोंगी और उसके हर सांस्कृतिक पक्षका नेता सोचेगा कि हमें तो किसीको भी कुछ भी करने की छूट है, जैसे इन्दिरा गांधीने १९७५-१९७६में किया था.

हमारे मूर्धन्योंको देखो. एक भी माईका लाल निकला नहीं जिसने इस मुद्दे पर चर्चा की हो. हाँ, इससे विपरीत ऐसे कटारीया (कोलमीस्ट) अवश्य निकले जिसने साध्वी प्रज्ञाकी बुराई की. ऐसे कटारीया लेखक साध्वी प्रज्ञाकी शालिन भाषासे भी उसकी सांस्कृतिक उच्चताकी अनुभूति नही कर पाये.  और देखो कटारिया लेखककी विकृतिकी कल्पना शीलता देखो कि उसने तो अपनी कल्पनाका उपयोग करके “साध्वी प्रज्ञाने एन्टी टेररीस्ट स्क्वार्ड के हेड हेमंत करकरे जब वे कसाबको गोली मार रहे थे तो साध्वी प्रज्ञाने हेमंत करकरेको श्राप दिया कि उस मासुम आतंकवादीको क्यों मारा? अब तुम भी मरोगे.”  और हेमंत करकरे मारे गये.

sadvi pragya tortured

यह क्या मजाक है? कल्पना कटारीया की, कल्पना चढाई साध्वी प्रज्ञाके नाम. प्रज्ञा – कसाब बहेन भाई, कौन कब कहाँ मरा और किसने मारा … इसके बारेमें कटारियाका घोर अज्ञान और घालमेल. एक साध्वी प्रज्ञाके उपर पोलिस कस्टडीमें घोर अत्याचार हुआ. लंबे अरसे तक अत्याचार होता रहा, अत्याचारकी जांच के बदले, अत्याचारको “मस्जिदमें गीयो तो कौन” करके एक मजाकवाला लेख लिख दिया ये कटारिया भाईने.

जिस साध्वी प्रज्ञाको न्यायालय द्वारा क्लीन चीट मीली है,लेकिन इस बातसे तो उनके उपर हुए अत्याचार का मामला और अधिक गंभीर बनता है.  साध्वी प्रज्ञाने कभी कसाब को मारनेके कारण करकरे तो श्राप दिया ऐसा कभी सुना पढा नहीं. साध्वी प्रज्ञाने स्वयंके उपर करकरेके कहेनेसे हुई यातना से करकरे को श्राप दिया ऐसा सूना है. कसाबको तो न्यायालयमें केस चला और उसको फांसीकी सज़ा हुई. कसाबकी फांसीके जल्लाद करकरे नहीं थे. करकरे तो कसाबसे पहेले ही आतंकवादीयोंके साथ मुठभेडमें मर गये थे. कसाब को मृत्युदंड २१ नवेम्बर २०१२ हुआ. और करकरे मुठभेडमें मरा २६ नवेम्बर २००८.

हिन्दु आतंकवद एक फरेब

साध्वी प्रज्ञाके कथनोंको पतला करनेके लिये कटारीयाभाईने उसको एक मजाकका विषय बना दिया. यह है हमारे मूर्धन्योंकी मानसिकता. ऐसी भद्दी मजाक तो कोंगीप्रेमी ही कर सकते है. किन्तु इससे क्या कोंगीका पल्ला भारी होता है?

अरुण शौरी लो या शेखर गुप्ता लो या प्रीतीश नंदी लो या अपनके स्वयं प्रमाणित शशि थरुर लो. या तो गीता पढाओ या तो इनको डॉ. आईनस्टाईन एन्ड युनीवर्स पढाओ या तो उनको कहो कि आपका पृथ्वीपरका करतव्य पूरा हुआ है और आप अब मौन धारण करो.

एक तरफ मोदी है, जिसने कभी संपत्ति संचयका सोचा नहीं, जिसने अपने संबंधीयोंको भी दूर रक्खा, वह अपने परिश्रमसे आगे आया और वह देशके हितके अतिरिक्त कुछ सोचता नहीं,

दुसरी तरफ है (१) कोंगीके नहेरुवीयनसे प्रारंभ करके, यानी कि सोनिया, राहुल,  चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, मोतीलाल वोरा, साम पित्रोडा जैसे नेतागण जो बैल पर है, (२) मुलायम, अखिलेश, मायावती जिनके उपर अवैध तरीकोंसे संपत्ति प्राप्तिके केस चल रहे है, (३) ममता और उसके साथीयोंके उपर शारदा ग्रुप चीट फंडके कौभान्डके केस चल रहे है, और ममताका नक्षलवादीयोंके साथकी सांठगांठके बारेमें कभी भी खुलासा हो सकता है, (४) लालु प्रसाद कारावासके शलाखेकी गीनती कर रहे है और उसके कुटुंबीजन अवैध संपतिके केस चल रहे है.

उपरोक्त लोगोंने जे.एन.यु. के विभाजन वादी टूकडे टूकडे गेंगका और अर्बन नक्षलीयोंका खुलकर समर्थन किया है जिसमें कश्मिरके विभाजनवादी तत्त्व भी संमिलित है. ये योग आतंकवादीयोंके मानव अधिकारका समर्थन करनेमें कूदकर आगे रहेते है, लेकिन हिन्दुओंकी कत्लेआम और विस्थापित होने पर मौन है. देश की सुरक्षा पर भी मौन है.

यह भेद क्रीस्टल क्लीयर है. इसमें कोई विवादकी शक्यता नहीं. तो भी हमारे मूर्धन्य कटारीयाओंकी कानोंमे जू तक नहीं रेंगती. दशको बीत जाते है लेकिन उनके मूँहसे कभी “उफ़” तक नहीं निकलता. और जब कोई बीजेपी/मोदी फोबिया पीडित नेता जैसा कि राहुल, पित्रोडा, प्रयंका, सोनिया, मणी अय्यर, आझम, दीग्विजय, चिदंबरं, शशि, माया, ममता आदि कोई कोमवादी या जातिवादी टीप्पणी करता है और बीजेपीके कोई नेता उसका उत्तर देता है तो वे सामान्यीकरण करके एन्टी-बीजेपी गेंगकी कोमवादी जातिवादी टीप्पणीको अति डाईल्युट कर देते है. “इस चूनावमें नेताओंका स्तर निम्न स्तर पर पहूँच गया है ऐसा लिखके अपनी पीठ थपथपाते है कि स्वयं कैसे तटस्थ है.

मूर्धन्योंकी ऐसी तटस्थता व्यंढ है और ऐसे मूर्धन्य भी व्यंढ है जो अपनी विवेकशीलतासे जो वास्तविकता क्रीस्टल क्लीयर है तो भी, उसको उजागर न कर सके. इतनी सीमा तक स्वार्थी तो कमसे कम मूर्धन्योंको नहीं बनना चाहिये.     

इसके अतिरिक्त कोम्युनीस्ट पार्टी और कट्टरवादी मुस्लिम पक्ष है जिनकी एलफेल बोलनेकी हिमत कोंगीयोंने बढायी है. इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे.

“जैसे थे” वाली परिस्थिति मूर्धन्योंको क्यूँ चाहिये? 

क्यूँ कि हमें पीला पत्रकारित्व चाहिये, हमें मासुम/मायुस चहेरेवाले लचीले शासकके शासनमें हस्तक्षेप करना है. हमें हमारे हिसाबसे मंत्रीमंडलमें हमारा कुछ प्रभाव चाहिये, हम एजन्टका काम भी कर सकें, हमे सुरक्षा सौदोमें भी हिस्सा चाहिये ताकि हमारा चेनल/वर्तमानपत्र रुपी मुखकमल बंद रहे. अरे भाई, हमे पढने वाले लाखों है, तो हमारा भी तो महत्त्व होना ही चाहिये न?

स्वय‌म्‌ प्रमाणित महात्मा गांधीवादीयोंका और गांधी-संस्था-गत क्षेत्रमें महात्मा गांधीके विचारोंका प्रचार करने वाले अधिकतर महानुभावोंका क्या हाल है?

इनमेंसे अधिकतर महानुभाव लोग आर.एस.एस. फोबियासे पीडीत होनेके कारण, एक पूर्वग्रहसे भी पीडित है. आर.एस.एस.में तो आपको नरेन्द्र मोदी और उनके साथी और कई सारे लोग मिल जायेंगे जो महात्मा गांधीके प्रति आदरका भाव रखते है और उनका बहुमान करते है. महात्मा गांधी के विचारोंका प्रसार करनेका जो काम कोंगीने नहीं किया, वह काम बीजेपीकी सरकारोंने गुजरात और देशभरमें किया है. इस विषय पर महात्मा गांधीवादी महानुभावोने नरेन्द्र मोदीका अभिवादन या प्रशंसा नहीं किया. लेकिन ये पूर्वग्रहसे पीडित महानुभावोंने ऐसे प्रश्न उठाये वैसे प्रश्न कोंगी शासन कालमें कभी नही उठाये गये. जैसे कि “मोदीको अपने कामका प्रचार करनेकी क्या आवश्यकता है? वह प्रचार करता है वही अनावश्यक है. काम तो अपने आप बोलेगा ही. मोदी स्वयं अपने कामोंकी बाते करता है यही तो उसका कमीनापन है.” “ मोदीने अंबाणीसे प्रचूर मात्रामें पैसे लिये. ऐसे पैसोंसे वह जीतता है.” कोंगीयोंकी तरह ये लोग भी प्रमाण देना आवश्यक नहीं समज़ते.

मा, माटी और मानुष

हमारे कथित गांधीवादी (दिव्यभास्कर के गुजराती प्रकाशन के दिनांक १६-०५-२०१९) मूर्धन्यको ममताके “मा माटी” में भावनात्मक मानस दृष्टिगोचर होता है, चाहे ममता पश्चिम बंगालमें प्रचारके लिये आये अन्य भाषीयोंको, “बाहरी” घोषित करके देशकी जनताको विभाजित करे.

पूरी भारतकी जनता एक ही है और उसमें विभाजनको अनुमोदन देना और बढावा देना “अ-गांधीवाद” है. गांधीजी जब चंपारणमें गये थे, तब तो किसीने भी उनको बहारी नहीं कहा था. और अब ये कथित गांधीवादी, “बाहरी”वाली मानसिकता का गुणगान कर रहे है.

यदि नरेन्द्र मोदीने गुजरातमें ऐसा किया होता तो?

तब तो ये गांधीवादी उनके उपर तूट पडते.

अब आप देखो और तुलना करो… नरेन्द्र मोदीने कभी “अपन” और “बाहरी’ वाला मुद्दा बनाया नहीं. तो भी ये लोग २००१से, मोदी प्रांतवादको उजागर करता है ऐसा कहेते रहेते है. वास्तवमें मोदी तो परप्रांतियोंका गुजरातके विकासमें दिये हुये योगदानकी सराहना करते रहेते है. लेकिन इन तथा-कथित गांधीवादीयोंका मानस ही विकृत हो गया है. इन लोंगोंको पश्चिम बंगालकी टी.एम.सी. द्वारा प्रेरित आपखुदी, सांविधानिक प्रावधानोंकी उपेक्षा, और हिंसा नहीं दिखाई देती. तब तो वे शाहमृगकी तरह अपना शिर, भूमिगत कर देते हैं. उपरोक्त गांधीवादी महानुभाव लोगोंने विवेक दृष्टि खो दी है. ईश्वर उनको माफ नहीं करेगा, चाहे उनको ज्ञात हो या नहीं. उपरोक्त गांधीवादीयोंके लिये इस सीमा तक कहेना इस कालखंडकी विडंबना है. तथाकथित महात्मा गांधीवादीयोंके वैचारिक विनीपातसे, हमारे जैसे अपूर्ण गांधीवादी शर्मींदा है. १९६४-१९७७में तो इन्दिरा नहेरु कोंग्रेस (आई.एन.सी.)की गेंगसे देशकी जनताको सुरक्षा देने के लिये जयप्रकाश नारायण, मैदानमें आ गये थे, किन्तु प्रवर्तमान समयमें, ये जूठसे लिप्त और भ्रष्टाचारसे प्लवित कोंगी, और उसके सांस्कृतिक साथीयोंकी अनेकानेक गेंगसे बचाने के लिये कोई गांधीवादी बचा नहीं है और जो है वे अक्षम है. यह युद्ध जनता और बीजेपीको ही लडना है.

शिरीष मोहनलाल दवे

Read Full Post »

why we write

with a curtsy to the cartoonists

हमे परिवर्तन नहीं चाहिये. “जैसे थे” वाली ही परिस्थिति रक्खो” मूर्धन्याः उचुः

(मूर्धन्याः उचुः = विद्वान लोगोंने बोला)

परिवर्तन क्या है? और “जैसे थे” वाली परिस्थिति से क्या अर्थ है?

नरेन्द्र मोदी स्वयं परिवर्तन लाना चाहता है. यह बात तो सिद्ध है क्यों कि उसने जिन क्षेत्रोमें परिवर्तन लानेका संकल्प किया है उनके अनुसंधानमें उसने कई सारे काम किये है.

परिवर्तन क्या है. परिवर्तन तो प्रकृति भी करती है.

वास्तवमें परिवर्तनमें शिघ्रताकी आवश्यकता है. क्यों कि शिघ्रताके अभावमें जो परिवर्तन होता है उसको परिवर्तन नहीं कहा जाता. शिघ्रतासे हुए परिवर्तनको क्रांति भी बोलते है.

“होती है चलती है… पहले अपना हिस्सा सुनिश्चित करो …“

ऐसी मानसिकता रखके जो परिवर्तन होता है उसमें विलंबसे होता है और विलंबसे अनेक समस्या उत्पन्न होती है. वे समस्या प्राकृतिक भी होती है और मानव सर्जित भी होती है. और अति विलंबको परिवर्तन कहा ही नहीं जा सकता. वैसे तो प्रकृति स्वयं परिवर्तन करती है. ऐसे परिवर्तनसे ही मानव, पेडसे उतरकर कर भूमि पर आया था. पेडसे भूमि की यात्रा एक जनरेशन में नहीं होती है.  इस प्रकार अति विलंबसे होने वाले परिवर्तन को उत्क्रांति (ईवोल्युशन) कहा जाता है.

कोंगीयोंने भी परिवर्तन किया है. किन्तु उनका परिवर्तन उत्क्रांति (ईवोल्युशन) जैसा है.

(ईवोल्युशनमे कभी प्रजातियाँ या तत्त्व नष्ट भी हो जाते है.)

उदाहरण के लिये तो कई परिकल्पनाएं है (केवल गुजरातका ही हाल देखें).

(१) जैसे कि नर्मदा योजना (योजनाकी कल्पना वर्ष १९३६. योजनाका निर्धारित समाप्तिकाल २० वर्ष. वास्तविक निर्धारित समाप्ति वर्ष २०२२).

(२) मीटर गेज, नेरो गेज का ब्रोड गेजमें परिवर्तन (परिकल्पना की कल्पना १९५२)

वास्तविकताः महुवा-भावनगर नेरोगेज उखाड दिया, डूंगर – पोर्ट विक्टर उखाड दिया, राजुला रोड राजुला उखाड दिया, गोधरा- लुणावाडा उखाड दिया, चांपानेर रोड पावागढ उखाड दिया, मोटा दहिसरा – नवलखी उखाड दिया, जामनगर (कानालुस)  – सिक्का उखाड दिया. अब यह पता नहीं कि ये सब रेल्वे लाईन ब्रॉडगेजमें कब परिवर्तित होगी.

भावनगर-तारापुर, मशीन टुल्सका कारखाना ये कल्पना तो गत शतकके पंचम दशक की है. जिसमे स्लीपरका टेन्डर भी निकाला है ऐसे समाचार चूनावके समय पर समाचार पत्रोंमे आया था. दोनों इल्ले इल्ले. ममताके रेल मंत्री दिनेश त्रीवेदीने गत दशकमें रेल्वेबजटमें उल्लेख किया था. किन्तु बादमें इल्ले इल्ले.

परिवर्तनके क्षेत्र?

नरेन्द्र मोदीकी सरकारने काम हाथ पर तो लिया है, लेकिन कोंगीके शासकोंने जो ७० वर्षका विलंब किया है वह अक्षम्य है.

चीन १९४९में नया शासन बना. १४ वर्षमें वह भारत देश जैसे बडे देशको हरा सकनेमें सक्षम हो गया. आप कहोगे कि वहां तो सरमुखत्यारी (साम्यवादी) शासान था. वहां जनताके अभिप्रायोंकी गणना नहीं हो सकती. इसलिये वहां सबकुछ हो सकता है.

अरे भाई सुरक्षासे बढकर बडा कोई काम नहीं हो सकता. सुरक्षाका काम भी विकासका काम ही है. विकासके कामोंमे कभी भारतकी जनताने उस समय तो कोई विरोध करती नहीं थी. आज जरुर विकासके कामोंमें जनता टांग अडाती है. लेकिन इसमें सरकारी (कर्मचारीयोंका) भ्रष्टाचार और विपक्षकी सियासत अधिक है. ये सब कोंगीकी देन है. विकासके कामोसे ही रोजगार उत्पन्न होता है.   

मूलभूत संरचना का क्षेत्रः

इसमें मार्ग, यातायात संसाधन, जलसंसाधन,   विद्युत उत्पादन, उद्योग (ग्रामोद्योग भी इनमें समाविष्ट है). नरेन्द्र मोदीने इसमें काफि शिघ्रगतिसे काम किया है. इसके विवरणकी आवश्यकता नहीं है.

उत्पादन क्षेत्रः उद्योगोंके लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, यातायातकी सुविधा, विद्युतकी सुविधा, जल सुविधा और मानवीय कुशलता आवश्यक है.

कोंगीको तो मानव संसाधनके विषयमें खास ज्ञान ही नहीं था. उसने तो ब्रीटीश शिक्षा प्रणाली के अनुसार ही आगे बढना सोचा था. पीढीयोंकी पीढीयों तक जनताको निरक्षर रखा था. समय बरबाद किया.

नरेन्द्र मोदीने गुजरातमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया था. स्कील डेवेलोप्मेन्टकी संस्थाएं खोली. बेटी बचाओ, बेटी बढाओ अभियान छेडा.

न्याय का क्षेत्रः

कोंगीने तो न्यायिक प्रक्रीया ही इतनी जटील कर दी कि सामान्य स्थितिका आदमी न्याय पा ही न सके. नरेन्द्र मोदीने कई सारे (१५००) नियमोंको रद कर दिया है. इसमें और सुधार की आवश्यकता है.

शासन क्षेत्रः

भारतमें कोंगीका शासन एक ऐसा शासन था कि जिसमें साम्यवाद, परिवारवाद, सरमुखत्यार शाही और जनतंत्रका मिलावट थी. इससे हर वादकी हानि कारक तत्व भारतको मिले. और हर वादके लाभ कारक तत्त्व कोंगीके संबंधीयोंको मिले.

सामाजिक क्षेत्रः

कोंगीने   जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, आर्थिक स्थिति … आदिके आधार पर विभाजन कायम रक्खा. उतना ही नहीं उसको और गहरा किया. समाजको विभाजित करने वाले तत्त्वोंको महत्त्व दिया. लोगोंकी नैतिक मानसिकता तो इतनी कमजोर कर दी की सामान्य आदमी स्वकेन्द्री बन गया. उसके लिये देशका हित और देशका चारित्र्य का अस्तित्व रहा ही नहीं. आम जनताको गलत इतिहास पढाया और उसीके आधार पर देशकी जनताको और विभाजित किया.

कोंगीने यदि सबसे बडा राष्ट्रीय अपराध किया है तो वह है मूर्धन्योंकी मानसिकताका विनीपात.

मूर्धन्य कौन है?

वैसे तो हमे गुजरातीयोंको प्राथमिक विद्यालयमें पढाया गया था कि जिनका साहित्यमें योगदान होता है वे मूर्धन्य है. अर्वाचीन गुजरातके सभी लेखक गण मूर्धन्य है.

माध्यमिक विद्यालयमें पढाया गया कि जो भी लिखावट है वह साहित्यका हिस्सा है.

हमारे जयेन्द्र भाई त्रीवेदी जो हिन्दीके अध्यापक थे उन्होंने कहा कि जो समाजको प्रतिबिंबित करके बुद्धियुक्त लिखता है  वह मूर्धन्य है. तो इसमें सांप्रत विषयोंके लेखक, विवेचक, विश्लेषक, अन्वेषक, चिंतक, सुचारु संपादक, व्याख्याता … सब लोग मूर्धन्य है….

कोंगीने मूर्धन्योंका ऐसा विनीपात करने में क्या भूमिका अदा की है?

(क्रमशः)

शिरीष मोहनलाल दवे

Read Full Post »

कोंगीयोंका दंभ और उनका फीक्सींग

दंभकी असीमता

कोंगीयोंमे और नहेरु-वंशीयोंमे प्रचूर मात्रामें दंभ है. जैसे कि, उनका जूठ बोलना उनकी एक पहेचान है वैसे ही दंभ और आत्मश्लाघा भी उनका ताद्रूप्य (पहेचान Identity) है.

अभी आपने देखा होगा कि चूनाव आयुक्तने नरेन्द्र मोदीकी बायोक्लीप पर प्रतिबंध लगा दिया. इतना ही नही. लेकिन अक्षय कुमारके नरेन्द्र मोदीके साक्षात्कार पर भी कोलाहल मचा दिया. लेकिन जो नहेरुवीयन कोंग्रेसके स्थापक, श्रीमान नहेरु स्वयं, अपने मूँह अपनी आत्मश्लाघा करवाते थे और वे भी सरकारी पैसे से.

याद करो पूराने जमानेमें जब, हालके कोंगी भक्त, और सरकारी मीडीया वाले क्या करते थे. सरकारी मीडीया तो कोंगीयोंकी जागीर था. ऑल ईन्डिया रेडियो मतलब ऑल इन्दिरा रेडियो.

फिल्म डीवीज़न ऑफ ईन्डीया

उस समय इन्डियन न्यूज “फिल्म डीवीज़न ऑफ ईन्डीया”, हमेशा फिलम चालु होनेके पूर्व, देशके समाचार दिखाता था.  १९५७में चूनावके समय “हमारे प्रधान मंत्री” का कैसा दया स्वरुप है उसको कोमेन्ट्रीके साथ दिखाते है? उनकी दिनचर्या दिखाते है. उनके मासुम बच्चोंको (प्रपौत्रोंको) दिखाते है. नहेरुका प्राणी संग्रहालयमें प्राणीयोंको जीवदया प्रेमी  नहेरु कैसे खाना खिलाते दिखाई देते है. अपने मासुम बच्चों (राजिव संजय)के साथ कैसे प्यारभरी बातें करते थे. उदाहरणके तौर पर एक पांडा को खिलाते है. भारतकी जनता ही नहीं लेकिन नहेरुके पालतु प्राणी मात्र भी नहेरुको पहेचानते है. और यह पांडाभाई तो यदि नहेरु न खिलाते तो वह उपवास करता है ऐसा भी कोमेंट्रीमें दिखाते है. वैसे तो यह एक संशोधनका विषय है. क्यों कि इसका मतलब तो यह हुआ कि नहेरु यदि एक सप्ताहके लिये विदेश जाते तो जीव-दया प्रेमी नहेरुका पांडा क्या करता होगा? एक सप्ताह या उससे भी अधिक समय पर्यंत भूखा रहेता होगा? तो फिर नहेरु जिवदया प्रेमी कैसे कहेला सकते? जाने भी दो यारों…

नहेरुके साथ गांधी बापुकी फोटो

नहेरुजीके साथ कभी गांधीबापु दिखाते है … नहेरुजीके साथ कभी गरीब मनुष्य होता है … नहेरुजी कैसे अपने काममें जूटे रहेते है, इसको भी दिखाते है. कोमेंट्री द्वारा ही सब कुछ होता है. फिर नहेरु फेमीलीका ब्रेक फास्ट दिखाते है. अभी तो नहेरुकी हिमालयन ब्लन्डर बनी नहीं है इसलिये पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है  ऐसा कोमेंटेटर बेधडक कहेता है. वैसे भी जूठ बोलनेमें हर्ज ही क्या है? रात्रीके दश बजे से रातके दो बजे तक  नहेरुके कार्यालयकी बत्तीयाँ जलती है. फिर जब बत्तीयां बंद हो जाती है तो समज़ना है कि नहेरु सो गये है.. और सुबह आठ बजे फिर नहेरुजी अपने कार्यालयमें काम करते दिखाई देते है. लोक तंत्रके रक्षक नहेरु अपनी पूत्री उनकी अनुगामी बनें ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था कर जाते है.

खून क्या होता है?

नहेरु ही नहीं, इन्दिराका जमाना भी ऐसा ही था. इन्दिरा अपने मासुम बच्चोंसे कैसे बाते करती है. जब उनका एक बच्चा खानेसे मना करता है तब इन्दिरा उससे कहेती है कि यदि खाओगे नहीं तो खून कैसे बनेगा. तो उनका बच्चा कहेता है “खून क्या होता है?”

अनुसंधानः https:/youtu.be/nN0X9-6HYSg

(अंजली बहेन द्वारा प्रेषित पंकज राय के संदेश पर आधारित)

हमारे डी.बी. (दिव्य भास्कर गुजराती प्रकाशन) ने भी अब एक नया तरिका निकाला है. उसको लोकप्रिय करनेके लिये उसमें इनाम भी रक्खा है.

वैसे तो आपने देखा होगा कि प्रियंका वांईदरा (वाड्रा का काठियावाडीकरण व अपभ्रंश) के डाचा (मुखमंडलका कच्छीकरण) को इन्दिरा नहेरुघांडीके डाचा के साथ तुलना मीडीया कर्मीयों द्वारा की जाती है तो साथमें संदेश यह है कि उसके दिमागका भी वही हाल होगा. वैसे तो इन्दिराका दिमाग खास असाधारण नहीं था. इसका पता तो हमें सिमला करारकी विफलतासे ही पड जाता है. मीडीया कर्मीयोंने डरसे या तो स्वकेन्द्री हेतुओंके कारण इन्दिराकी कमीयोंको प्रदर्शित नहीं किया है. ये सब बातें जाने दो.

मासुमियत का प्रदर्शन और बीक्री

हमें तो नहेरुवीयन फरजंदोंकी मासुमीयत दिखाना है. यदि फारुख, ओमर, महेबुबा मुफ्ती कई आतंक वादीयोंको और पत्थरबाजोंको मासुम घोषित कर सकते है तो क्या हम कोंगीप्रेमी लोग और  कोंगीलोग और उनके सांस्कृतिक साथी लोग, नहेरुवीयन फरजंदोंको मासुम नहीं दिखा सकते क्या?

मासुम नहेरुवीयनस

नहेरुवीयन फरजंदोंके  पूराने फोटो निकालो. युवा नहेरुके साथ बालिका इन्दिरा कैसी मासुम थी. इन्दिरा के साथ बाल राजिव, कैसे मासुम दिखते है, युवा राजिव और युवा सोनियाके साथ बाल राहुल और बाल प्रियंका कैसे मासुम दिखते है. अभी जो शरीर दिख रहा है वे सोनिया, राहुल, प्रियंकाका ही तो है. कितने मासुम है उसकी कल्पना तो करो. आप सब क्या अष्टम्‌ पष्टम्‌ सोचते हो. उनकी मासुमियतको याद करो. इस प्रकार डीबीभाई ऐसे पूराने फोटो दिखाते है. लेकिन डीबीभाईको तो अपनी तटस्थता भी दिखाना है, तो क्या करेंगे? अरे भाई … उसमें क्या है … !!! मोदी, लालु, लालुके बेटे, मुलायम सभीके बाल्यकालके फोटो दिखादो… क्या करें ! फोटोग्राफीका आविष्कार तो उन्नीसवीं शताब्दीमें ही हुआ, और वह प्रचलित तो बीसवीं शताब्दीमें ही हुआ. और सर्व सामान्य उपलब्धता तो बीसवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें हुई. अगर यदी हजारों लाखों  वर्षकी उपलब्धता होती तो हम इन नहेरुवीयनोंके पूर्वज मासुम वनमानवकी और होमोसेपीयनकी भी फोटो उपलब्ध करातें.

फीक्सींग का मामला और नहेरुवीयन संस्कारः

जो पाप हमने किया है उसके उपर हमारे विरोधी पक्ष द्वारा हमारी बुराई की जाय, उससे पहेले हम विपक्षी तथा कथित वैसी चाहे वह विवादास्पद बातें ही क्यों न हो, हम उनके उपर आरोपित कर दें. इन्दिरा गांधीने ए.एन. रे. को सी.जे.सी. बना दिया. वह क्या था? एस.सी. जब अपने पर आता है तो गहेराई तक जाना चाहता है और वह भी शिघ्रातिशिघ्र. कमीटेड ज्युडीसीयरी किसका फीक्सींग था?

धर्मके आधार पर भेदभाव रखनेके लिये “सेक्युलर” शब्दका संविधानमें प्रक्षेप किसका फीक्सींग था. वैसे तो संविधानमें बुनियाद तो नहीं बदली जा सकती, ऐसा ही तो सर्वोच्च न्यायालयने ताल ठोकके कहा था.           

कपिल सिब्बलने कहा रामजन्म भूमिके उपर चूनावके बाद ही न्याय करो. अब क्या हो रहा है? यह कैसा फीक्सींग है?

राम मंदिरके केस पर १० साल तक सोये रहेना वह किसका फीक्सींग है?

पी.चिदंबरं की गिरफ्तारी पर एक सालसे रोक लगी है, यह किसका फीक्सींग है?

पत्नीकी हत्याके आरोपमें शशि थरुर चार सालसे जमानत पर है, यह किसका फीक्सींग है?

साध्वी प्रज्ञा जिसके उपर आरोप भी न्यायालयने सुनिश्चित नही किया उसको हर हालातमें जमानत नहीं मिल सकती और उसके उपर जो शारीरिक और मानसिक अत्याचार हुआ उसकी जाँचके आदेश नहीं दिया जा सकता, यह किसका फिक्सींग है?  

यदि पी.आई.एल. हिन्दुओंके विरुद्ध है तो बेंच भी बैठ जाती है … उदाहरण … सबरीमाला, महाकाल पर अभिषेक,

एक लाख छहत्तर करोडके घोटालेके सभी अभियुक्त बिना फीक्सींग बरी हो जाते है क्या …?

अरुणाचालके मुख्य मत्रीका स्युसाईड नोट … यह कोई चिंताका विषय है भला? कोई कार्यवाही नहीं …, यह क्या फीक्सींग का मामला नहीं है? इसमें एस.आई.टी. द्वारा जाँच नही क्युँ?

२००२से लेकर बारा साल तक नरेन्द्र मोदीको फसाने की कोशिस कैसे की गई? अरे सूनी सूनाई सफेद दाढी, काली दाढीकी वाली बात पर भी केबिनेट बैठ सकती है तो फीक्सींग क्या चीज़ है. कोंगीकी सरकारने अपने निर्णय कैसे समय समय पर बदले … हेडलीके निवेदनोंको भी नजरांदाज किया यह क्या फीक्सींग था? आतंकवादीयोंके अधिकार, उनसे संलग्न शहेरी नक्सलीयोंकी प्रधान मंत्रीको मारनेका षडयंत्र, रातको तीन बजे याकुब मेमन के लिये अदालत खोलना, पक्षकी पहेचान, पक्षकी पोलीसी और पक्षकी पोलीसी में जनतंत्रीय प्रक्रिया के आधार पर  निर्णय लेना उसके लिये गवर्नरके निर्णयको नकारना … यह क्या फिक्सींग नहीं हो सकता है? ऐसे तो हजारो मामले है. इनके अतिरिक्त अन्य मामले अधिक विस्तारसे इसी ब्लोगसाईट पर उपल्ब्ध है.

शिरीष मोहनलाल दवे

 

Read Full Post »

कोंगीके सहयोगी कोलमीस्ट कहाँ अपना मूँह छिपाएंगे?

हम, हालकी कोंग्रेसके लिये,  कोंग्रेस शब्दका उपयोग करनेमें मानते नहीं है.

हम कोंगी [ कोंग्रेस (आई) अर्थात्‌  इन्दिराई कोंग्रेस अर्थात लगातार जूठ बोलनेवाली इन्दिराके संस्कारयुक्त कोंग्रेस, जिसको गलतीसे भी स्वातंत्र्यके लिये आंदलन करनेवाली कोंग्रेस कहा नहीं जा सकता वह कोंग्रेस ] ही कहेंगे.

विशेषतः एक कारण अन्य भी है कि, अभी भी कुछ मूर्धन्य लोग विद्यमान है जो इसी कोंग्रेस (आई) को सबसे पूरानी पार्टी मानते है और स्वातंत्र्यका आंदोलन चलाने वाली कोंग्रेस ही मानते है और उसको नष्ट होते देखना नहीं चाहते. वास्तवमें यह उनकी मीथ्या मान्यता है. पार्टी अपने सिद्धांतोसे और आचारोंसे बनती है. जब सिद्धांत और आचारमें ही १८० डीग्रीका परिवर्तन जाता है तो उसको वही पार्टी कैसे कहा जा सकता?

नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकारने अपना प्रगतिपत्रक तो दे ही दिया है. वैसे भी उसका प्रगति पत्रक ओनलाईन उपलब्ध है. जो भी पढना चाहे वह पढ सकता है. राहुल गांधी (जो वास्तवमें घांडी है. घांडी सरनेम आज भी भारतमें प्रचलित है) भी पढ सकता है. उसके उपर एक एक करके सारी उपलब्धियों पर चर्चा हो सकती है.

PM Modi

यदि राहुल घांडी इन उपलब्धियोंको पढना चाहे, तो वह उसके स्वाभावके अनुरुप है. लेकिन जो लोग खास करके स्वयंको मूर्धन्य मानते है, और समाचार पत्र चलाते है या तो उसके कोलमीस्ट (कटार लेखक) है उनका तो कर्तव्य बनता है कि वे नरेन्द्र मोदीके सरकारकी उपब्द्धियां पढे और यदि वे इनको नकारते है तो उसकी चर्चा करे और जनताके सामने तथ्य लानेका प्रयास करें. यही तो सुचारु पत्रकारित्व है.

हमारे डीबी (“दिव्य भास्कर गुजराती प्रकाशन”)भाई ने शेखर गुप्ता, अरुण शौरी, प्रीतीश नंदी, योगेन्द्र यादव (“आपपक्षवाला), वेद प्रताप ऐसे लेखकोंके लेख, जो अन्यत्र प्रकाशित हुए होते है उसका भाषांतर गुजराती प्रकाशनमें लाते है.

लेकिन डी.बी.भाई को यह भी तो दिखाना है कि वे तटस्थ है.

उपरोक्त लेखक गण तो नरेन्द्र मोदीके विरोधी है ही. लेकिन तटस्थ बिन्दुको यदि मध्यमें माना जाय तो कुछ लेखक गण जो, तटस्थ बिन्दुसे कोंगीसे बिलकुल नज़दिक नहीं लेकिन दूर भी नहीं है.  वे वर्नाक्युलर भी हो सकते है.

नरेन्द्र मोदी कैसा है?

नरेन्द्र मोदी खूब परिश्रम करता है, कठोर निर्णय लेके वह अपनी क्षमता दिखाता है, सरकारी संस्थाओंकी कार्यवाहीमें हस्तक्षेप नहीं करता है, अति नीतिमान है, अपने संबंधीयोंको पदोंकी खेरात या तो अन्य तरिकोंसे उनको मालदार नहीं बनाता है, १८ घंटे काम करता है, विदेशोंमें भारतका मान बढाता है, जिन्होंने दशकोंसे देशके अर्थतंत्रके साथ ठगाई की थी और कोंगीस्थापित व्यवस्था अंतर्गत वे देश छोडके भाग गये थे, नरेन्द्र मोदी उनको देशमें ला रहा है, इन तथ्योंके कारण, नरेन्द्र मोदी, विदेश स्थित भारतीयोंमें भी अति लोक प्रिय है, देशमे अंतीम ७० सालमें जो तेज़ीसे विकास नहीं हुआ था वह विकास अब तेज़ीसे होते दिख रहा है, तो भी कई मीडीया मूर्धन्य लोग इस नरेन्द्र मोदीके विरुद्ध क्यूँ  है?

नरेन्द्र मोदीके विरुद्ध होनेके कारण निम्न लिखित हो सकते है.

() नरेन्द्र मोदी वर्नाक्युलर (स्थानिक गुजराती भाषा) माध्यममें पढा है. नरेन्द्र मोदी स्नातक अवश्य है और उनके विषय भी इतिहास और राज्यशास्त्र (पोलिटीक्स) है, लेकिन उन्होंने, ये सब गुजराती माध्यम में ही पढा है. कुछ विद्वान लोगोंको बीनअंग्रेजी माध्यमसे पढे लोगोंके बारेमें पूर्वग्रह होता है.

गुजरातीयोंको अंग्रेजी नहीं आती है ऐसा माहोल १९५७से बनाया गया है. क्यों कि गुजरात विश्वविद्यालयमें १९५७से महाविद्यालयों में प्रथम दो वर्ष गुजराती माध्यमसे पढाया जाना प्रारंभ हुआ था. वैसे तो गुजरातमें बरोडा और विद्यानगर ऐसी दो और भी युनीवर्सीटीयां है, लेकिन तो भी, गुजराती मतलब, गुजराती माध्यम, ऐसी मान्यता दृढ करवा दी गई. ऐसी मान्यता अन्य राज्योंके लिये अनुकुल भी थी. हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे लेकिन कमसे कम पश्चिम भारतमें महानुभावोंकी मान्यता थी कि नरेन्द्र मोदीबीलोएवरेजहै.

() नरेन्द्र मोदी, गुजरातका एक अविकसित विस्तारका, एक पछात जातिका, व्यक्ति है. और वह तो ब्राह्मण है, तो बनिया है, तो क्षत्रीय है. नरेन्द्र मोदी पीछडी जातिका है. (याद रहें कि, उसने आरक्षणका लाभ कहीं भी नहीं लिया है). नरेन्द्र मोदीने, चाहे कैसे भी, मुख्य मंत्री पद प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन प्रधान मंत्रीके पदके लिये वह योग्य और काबिल नहीं है. प्रधान मंत्रीके पदके लिये तोएरीस्टोक्रेट कक्षाका ही व्यक्ति चाहिये.

याद करो, जो भी बडे बडे नेता थे वे सब या तो बेरीस्टर थे. एफ.आर. (फोरीन रीटर्न्ड) थे और पाश्चात्य रहन सहनसे गुजरे हुए थे. गांधीजी और आंबेडकर, वैसे तो, हमें देशी/दलित लगते है लेकिन वे बेरीस्टर थे और पर्याप्त समय विदेशमें रहे थे. और कई लोग विदेशीयोंसे प्रमाणित थे या तो अंग्रेजी भाषाके भी पंडित थे.

() नरेन्द्र मोदी आर.एस.एस. का सदस्य था. आर.एस.एस.का सदस्य होना एक अपराध है ऐसी मान्यता देशके उच्च पंडित समुदायमें व्यापक है. क्यों कि सामान्यतः आर.एस.एस. वाले, महात्मा गाँधीके विरोधी होते है. ऐसी हवा नहेरुके शासनने प्रसारित की हुई है. आर.एस.एस. वाले हिन्दुत्व वाले होते है और वे मुस्लिमोंके दुश्मन होते है. ऐसी भी हवा उसी शासनकी देन है.

() गुजराती माध्यमसे पढा, कभी बहुश्रुत नहीं हो सकता है. इसलिये नरेन्द्र मोदी भी बहुश्रुत नहीं है.

और भी कई कारण होगे, लेकिन नरेन्द्र मोदीको निम्नकक्षाका माननेमें इन कारणोंका आधार है.

हमारे एक वर्नाक्युलर लेखक कैसे अपना लेख लिखते है;

यह है कान्तिभाई भट्ट. वैसे तो कान्तिभाई अच्छे लेखक है जब तक वे मोदी और बीजेपी के विषयमें नहीं लिखते तब तक वे विश्वसनीय लगते है.

कान्तिभाई लिखते है;

राजकारण (सियासत) का व्यक्ति खुल्ला दिलवाला होना चाहिये, नेक दिल वाला होना चाहिये.”

उपरोक्त कथन किसके लिये लिखा गया है, मालुम है?

प्रायंका वाईदरा (उर्फ प्रियंका गांधी) के लिये.

हमारे कान्तिभाई प्रियंका पर औरोंकी तरह ही आफ्रिन है.

वह आगे लिखते है; “कोंग्रेसमें एक नयी शक्ति पैदा हो रही है. अब मोदीको नये तिकडम शोधना पडेगा

कहेनेका तात्पर्य यह है कि नरेन्द्र मोदी तिकडम चलाता है. मतलब की नरेन्द्र मोदीने ठोस काम किया ही नहीं है. नरेन्द्र मोदी जो कुछ भी बोलता है वह सब फरेब है.

कान्तिभाई, आगे चलकर लिखते है कि जनताको कम होंशियार, लेकिन प्रबळ और निर्दोष हृदयवाला राजकर्ता चाहिये.

यानी कि, कान्तिभाईने मान ही लिया है कि भूमि कौभाण्डवाले रोबर्ट वाईदरा (वाड्रा)की पत्नी, प्रियंकामें वाईदरामें ये गुण है. और प्रियंका अब उभर रही है.

क्यों? क्यों कि;

उसका हृदय स्त्री हृदय है, इस लिये वह सक्षम है. चाहे कोंगी भक्त, कान्तिभाई इन्दिरा गांधी, जिस इन्दिरा गांधीने, जयप्रकाश नारायणको कारवासमें डालके मरणासन्न कर दिया हो, और लोग प्रियंकामें इन्दिराई चहेरा आत्मसात करके उसकी क्वालीटी देखते हो, लेकिन उन्ही की विचार राह पर चलनेवाले कान्तिभाईने अपने आपको तर्कसे संतुष्ट कर दिया है कि, प्रियंका योग्य है.

वह आगे लिखते हैविधाताने आदेश दिया है किगांधीअटकको सार्थक करो.” “अरुण जेटलीकी कीडनी खराब हो गयी वह इस आदेशका संकेत है.

क्या बात है कान्तिभाई !! गधेको भी बुखार जाय. ऐसी बात है आपकी.

एक गलत मान्यता बनाओ फिर वह गलत मान्यताको ही आधार बनाओ और एक और गलत निष्कर्ष निकालो. आम जनताको भ्रमित करनेका यह एक तरिका है.

कान्तिभाई भट्ट कहेते है कि;”नरेन्द्र मोदीकी सर्वोपरितासे बीजेपीका खून दुषित हुआ है. बीजेपीकी सिर्फ किडनी ही शुद्ध करना पर्याप्त नहीं है, उसका समग्र स्वास्थ्य सुधारना है. अब तक कोंग्रेसके कुकर्मोंकी फलश्रुति आपने देखी अब जनताको उनके कुकर्मोंका शुभ परिणाम देखनेका आवसर आया है.”

अरे कान्तिभाई, नहेरु भी तो सर्वोपरी थे और वे तो १७ साल प्रधान मंत्री रहे थे. जबजीपस्केन्डलमें उन्होनें तो विपक्षको कहा था कि मैं इसके लिये जाँच बैठाने वाला नहीं हूँ. आप चूनावमें इसको मुद्दा बनावो और चाहे वह कर लो

नहेरुने तो स्वतंत्र्यके बाद कई हिमालयन ब्लन्डर्स की. आपने तो कहीं भी लिखा नहीं कि कोंगी दुषित हो गयी? नरेन्द्र मोदीने तो ऐसा कुछ भी किया नहीं है.

हाँ. नरेन्द्र मोदी लोकप्रिय अवश्य है. और आम जनता उसका भारी आदर करती है. यह क्या नरेन्द्र मोदीका गुनाह है? वह लोक प्रिय है, लेकिन वह सबको साथ ले के चलता है. वह कहेता भी है किसबका साथ सबका विकास”. श्रेष्ठ उदाहरण उसकाजीएसटीहै

वास्तवमें देखा जाय तो कान्तिभाईके सब कथन अर्थहीन ही नहीं तर्कहीन ही नहीं, किन्तु साथ साथ वाणीविलास भी है. संदेश तो यही निकलता है.

कटारीया भाई, प्रियंका गांधीके उपर आफ्रिन

प्रियंका गांधीकी योग्यता कैसे सिद्ध करें? यह समस्या कान्तिभाई के लिये है ऐसा लगता है. तो कान्तिभाईने सोचा कि चलो कुछ ऐसे गुण प्रियंकामें स्थापित करें.

कान्तिभाई प्रियंका गांधीकी योग्यताकी बात करें, उसके पूर्व, हम प्रधान मंत्री में कैसे गुण होने चाहिये और कैसे नहीं होने चाहिये उसका अव्यवस्थित विवरण दे देंगे.

कान्तिभाईकी मानसिकताकी बात करें उसके पहेले १९६५में मीडीया कर्मी मूर्धन्य लोग कैसा लिखते थे उसका एक सिंहावलोकन कर लें.

प्रधान मंत्री कैसा होना चाहिये?

क्या प्रधान मंत्री ज्ञानी होना चाहिये? “नहीं तोज्ञान तो हमेशा अपर्याप्त ही होता है. क्यों कि ज्ञानके विषय तो अगणित है. उसमें कोई भी व्यक्ति, सभी विषयोंमें विशारद हो ही नहीं सकता. प्रधान मंत्री विभिन्न, क्षेत्रोंके ज्ञाताओंको सलाहकार रख सकता है. स्वयंको विशारद बनने की आवश्यकता नहीं

क्या प्रधान मंत्री डीग्रीधारी होना चहिये? “नहीं तोरावण तो रामसे भी अधिक पढा लिखा था ही … “

क्या प्रधान मंत्री अनुभवी होना चाहिये? “नहीं तोअनुभव होने से क्या होता है. वह अनुभवी लोगोंकी सलाह भी ले सकता है …”

क्या प्रधान मंत्री वयस्क होना चाहिये? “नहिं तोअरे तुम देखोविदेशमें बडी बडी संस्थाओंमे युवान लोग होते है…”

क्या प्रधान मंत्री वरिष्ठता क्रममें आगे होना चाहिये? “नहीं तोऐसी वरिष्ठता देखते रहोगे तो सियासतमें एक स्थगितता जायेगीहमें आगे बढना है या नहीं …?

 इसमें, नहेरु वंशके समर्पित होने की दुर्गंध नहीं आती है क्या?

कान्तिभाई आगे चल कर कहेते है कि देशको भलाभोला राजकर्ता चाहिये.

भोली भाली प्रधान मंत्री

वाह क्या अदा है !!

क्यों भाई? भला भोला क्यूँ?

कान्तिभाई उसका विवरण नहीं देंगे. जब तर्क हीन तारतम्य निकालने हो तो विवरण देना आवश्यक नहीं है.

व्यक्ति कहीं कहीं तो अज्ञानी होता है. अज्ञानी औरभला भोलामें कोई अधिक फर्क नहीं है.

नहेरुने चीनके साथ भला बनके अच्छी मैत्री निभाई. सुरक्षा समितिमें जगह दिलाई. और चीन ने भोले नहेरुको अपनी दुश्मनी दिखाई. भोले नहेरुने कहा, हमें दुश्मनने दगा दिया. अरे भाई दुश्मन दगा नहीं देगा तो कौन देगा?

भारतीय सेनाने १९७१ के युद्ध अंतर्गत अभूतपूर्व विजय दिलाई.

इन्दिराने भोले बनके सिमला करार के अंतर्गत सेनाकी जीती हुई भूमि वापस कर दी और कई सारे भलाभोलापन दिखाके भारतीय सेनाकी जीतको घोर पराजयमें परिवर्तित कर दी. आज भी हम उसके फल भूगत रहे है. कान्तिभाईको देखते हुए भी यह सब दिखाई नहीं देता. और वे भलाभोला की इमोशन बाते करकें मोदी ही नहीं चाणक्यकी उपलब्धियों को मीथ्या बना देते है. इसको हम क्या समज़ेंगे?

कान्तिभाईका मीथ्यासियासती काव्य”, या भारत देशकीविडंबना”?

नरेन्द्र मोदी जो परिवर्तन कर रहे है, उनमें इस कटारीयाभाई(कोलमीस्ट) को परिवर्तन दिखाई देता नहीं  है. भूमिगत विकास, सबको घर, नैपुण्यताकी शिक्षा, स्त्रीयोंको शिक्षा और बहुमान, पर्यावरण सुरक्षा, सफाई, हर घर संडास, उत्पादनमें वृद्धि, आर्थिक अपराधीयों पर कार्यवाही, भ्रष्टाचार मुक्त समाज करने के लिये प्रणालीयोंमें सुधार, और पारदर्शिताके लिये सभी सेवाएं ऑनलाईन पर उपलब्ध करानाये सब कान्तिभाईको परिवर्तन नहीं लेकिन गढ्ढेका पानी दिखाई देता है.

कटारीयाभाईको, जो कोंगी [इन्दिरा नहेरु (पारिवारिक)  कोंग्रेस (आई.एन.सी.)] जिसके लिये खुलेमें शौच, गंदकी, भ्रष्ट प्रणालीयां, भ्रष्टाचार, स्त्रीपर अत्याचारआदि कोई समस्या है वैसा उनके दिमागमें भी नहीं था.  वैसी पार्टीका परिवर्तनके नाम पर गुणगान सूनाते है.

कटारीयाभाईको लगता है कि, जो नेक दिल वाला मोदी कर रहा है वह स्थगितता है और जो ५५ सालमें इन्दिरा नहेरु कोंग्रेसने किया वह परिवर्तन था?

लेखके अंतमें लेखक स्वयं निश्चित कर पा नहीं रहे है क्या लिखा जाय.

मोदीने जो कालेधनके जत्थेका अनुमान लगाके कहा था कि काला धन इतना है कि यदि उसको बांटा जाय तो हरेककी जेबमें १५ लाख आवें. लेकिन कुछ मूर्धन्य लोग इसको मोदीका १५ लाख देनेका वचन माना और, ऐसा अर्थघटन करते रहे है मोदीने १५ लाख देनेका वादा किया है. लेकिन यही लोग राहुल के आलुमेंसे सोना बनानेकी मशीनकी बात पर चूप है.

प्रीतीश नंदी चौकीदारकी परिभाषा करते है. शब्दार्थ पर जाते है. उसका विवरण करते है. फालतु बातें करते है. जो बातें विवादास्पद है, उनको सत्य मानके तारतम्य निकालते है. उनको एक मोदी विरुद्ध माहोल बनाना है. प्रीतीश नांदी बोलते हैमोदी एक पंथहै. और उसने साल बिगाड दिया.

बिगाड दिया मतलब क्या?

इस बातकी तार्किकता पर वे मौन है. क्यों कि ऐसे कोलमीस्ट, तर्कमें नहीं मानते है. उनको तो सिर्फ अपन जो मानते है उसको ही प्रगट करना है और उनके दिमागमें जो आया वह स्वयंसिद्ध है.

वे आगे लिखते हैं सब निर्णय मोदी ही करते थे. वृद्धोंको एक बाजु पर कर दिया. शाहको आगे किया. मोदीने विरोधीयोंको देशद्रोही कहेना चालु कर दिया.

देश द्रोही कौन है?

मोदीने तो कभी कुछ कहा नहीं. हाँ अवश्य ही, सोस्यल मीडीयामें मोदी समर्थकोंने कुछ लोगोंको देशद्रोही कहेना शुरु किया ही है.

अभी आप देखो. जे.एन.यु.में राष्ट्रविरोधी नारे लगे थे. वे नारे क्या थे?

भारत तेरे टूकडे होगे, कश्मिरको चाहिये आज़ादी, नोर्थ इस्टको चाहिये आज़ादी,

लडके लेंगे आज़ादी, तल्वारसे लेंगे आज़ादी,

अफज़ल हम शर्मींदा है कि तेरे कातिल जिन्दा है,

कितने अफज़ल मारो गे, हर घरसे अफज़ल निकलेगा

इस प्रकारके नारोंका विरोध होना ही थाऔर विरोध हुआ ही

तो फिर क्या हुआ?

JNU Row: Students Protest Against The Arrest Of JNU Students : News Photo

इन्दिरा नहेरु कोंग्रेसके राहुल, केज्रीवालअदि कई सारे नेताएं, मीडीया कर्मी, सेंकडो लोग जे.एन.यु. पहूंच गये और उन तथा कथित विद्यार्थीयोंको कहेने लगे कि हे युवागण तुम आगे बढोहम तुम्हारे साथ है. यही लोग तो आतंकवादीयोंके मानव अधिकार और सुरक्षाकी बात पर शासनको लताड रहे है. इन्ही लोगोंके कारण नारे बाजी और अलगतावाद अन्य जगह भी होने लगा.

Protest in Kolkata, India : News Photo

जिन्होंने ऐसे नारोंका विरोध किया और उनके समकक्ष या उससे बदतर विधानोंका विरोध किया, उन सबको इन नेताओंने और मीडीया कर्मीयोंने एकलेबललगा दिया. और वह लेबल थाअतिराष्ट्रवाद”.

मतलब कि देशविरोधी नारे लगाना, नारे लगानेवालोंका वाणीस्वातंत्र्य का हक बनता है. लेकिन इन नारोंका विरोध करनेवालोंका कोई वाणी स्वातंत्र्यका हक नहीं है.

ऐसी अवस्थामें आप देशद्रोहीयों की परिभाषा क्या करोगे?

शेखर गुप्ता और प्रीतीश नंदीका एजन्डा एक ही लगता है. शे.गु. समज़ते है कि मोदी समज़ता है कि सीमा पारका जो है वह दुश्मन है. ये बात शे.गु.ने बिना अभ्यास किये मान ही ली. वास्तवमें पाकिस्तानके सिवा मोदीने किसीको दुश्मन नहीं माना. “पाकिस्तानसे मतलब है पाकिस्तानी सेना, आतंकवादी, आई.एस.आई. और इनसे मजबुर पाकिस्तानकी सरकार, और इनका गठबंधन. पाकिस्तानकी जनताको दुश्मन  नहीं माना. लेकिन यदि गठबंधन दुराचारी है तो पाकिस्तानकी जनताको सहन करना ही पडता है.

इन्दिरानहेरुकोंग्रेस (आई.एन.सी.) जो स्वयं भ्रष्ट है और भ्रष्टताके कारण न्यायालयने प्रारंभिक जाँचके अनुसार उनको गुनाहगार होनेके सबूत पाये और न्यायालयके आदेशसे जमानत पर है (जो महात्मा गांधीके सिद्धांतोसे विपरित है. महात्मा गांधीने कभी भी जमानत पर जानेका आवेदन नहीं दिया), गफलाबाज है, नोटबंदीके कारण उनका कैश मनी पस्ती हो गया इससे पीडित है, वे लोग चौकीदार चोर है ऐसे नारे लगाते है.

ये कोंगी लोग कौन है जो कहेते है

हम दिलायेंगे न्याय

हम दिलायेंगे अधिकार  

यदि मूर्धन्य लोग देशको इन कोंगी ठगोंसे और उनके सांस्कृतिक साथीयोंसे बचा सकें तो आम जनताको ही आगे आना पडेगा.

इन्दिरानहेरुकोंग्रेसने सर्वप्रथम देशकी आम जनताको किस सीमा तक स्वकेन्द्री बना दिया है उसका पता २२ मई २०१९को पड ही जायेगा.

शिरीष मोहन लाल दवे

https://www.treenetram.wordpress.com

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: